Vi har stor erfaring i ledningsregistrering og levering af ledningsdata i forskellige dataformater direkte til ledningsejer. Vi er vant til at varetage forhandling med lodsejere forud for nedlæggelse af ledninger og stå for den efterfølgende tinglysning.
ledningsregistrering_lcdk

Din lokale landinspektør foretager registrering af både nye ledninger og ved renovering af eksisterende ledninger. Ledningsdata leveres direkte til ledningsejers GIS-system i valgfrit format.

Inden nye ledninger lægges ned over privat ejendom sørger vi for forhandling med de berørte lodsejerne, herunder beregning af erstatning samt den efterfølgende tinglysning.

Ved større ledningsprojekter eller ved mangler på mindelig aftale med lodsejer sørger vi for ekspropriation, herunder udfærdigelse af ekspropriationsmateriale, gennemførelse af åstedsforretning, beregning og udbetaling af erstatning samt efterfølgende tinglysning.

 

Faktisk kan enhver pasient som ønsker å få montering, få det, uansett den bakenforliggende årsaken til helseproblemet. Flere legemidler er antifungal medisiner. Så det er viktig å vite om "Hva er Viagra". Men er dette faktisk en god ide for deg? En spredning av seksuell dysfunksjon blant menn er erektil dysfunction. Hva er den mest bemerkelsesverdige informasjonen du må lese om "http://viagra-norge.biz/hva-er-viagra.html"? Dette rådet er enkelt, men det kan gjøre hele forskjellen hvis du trenger informasjon om "Viagra virkning". Legene føler at beslutning av ED alene er usikkert. Heldigvis er de fleste tilfeller av erektil dysfunksjon behandles, så det er viktig å dele dine bekymringer med din partner og lege.